• Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

    Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

"Met de Online E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen online studeren voor het certificaat om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals wet- en regelgeving, de indeling van stoffen volgens ADR, GHS, 1000 punten tabel, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Klik op bovenstaand plaatje om u voor de cursus te registreren. U kunt de cursus direct bestellen en na ontvangst van de betaling kunt u direct aan de slag. Zorg er voor dat u van alle cursusdeelnemers de naam, emailadres en geboortedatum in het notatieveld van de bestelling vermeld.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Begin januari is in de Staatscourant de de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen. Er wordt nog steeds veel gewerkt met kankerverwekkende stoffen zonder dat de juiste maatregelen genomen worden.

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us